نیاز زن به هورمون عشقی (اکسی توسین) را چاهی تصور کنید که باید پر شود. 90 درصد آن به عهده خود زن است و 10 درصد از توان مرد بر می آید. اما آیا مردان به همان 10 درصد توجه دارند؟

لازم است مردان در طول روز به سیستم امتیاز دهی زنان توجه داشته باشند تا بتوانند این 10 درصد را تامین نمایند.

به عنوان مثال:

  • زمانی که مرد حداقل یکبار در روز از سر کار تماس می گیرد و حال زن را می پرسد، یک امتیاز به دست می آورد.
  • زمانی که مرد به جای اینکه بپرسد چه خبر، بگوید روزت چطور بود؟ یک امتیاز دیگر به دست می آورد.
  • در آغوش گرفتن زن امتیاز بیشتری نصیب مردان می کند تا نان آور خوب بودن.
  • وقتی زن حرف می زند، گاهی باید دست او را بگیرد و با احساس لمس کند تا به او بفهماند حواسش نزد اوست.
  • ابراز علاقه و تحسین کردن از تولید کننده های قوی و موثر اکسی توسین است.

ادامه دارد ...