بسیاری از مواقع افراد شکایت دارند که چرا وقتی با همسرم صحبت می کنم به حرف هایم گوش نمی کند؟

مشکل اینجاست که آنها با همسرشان حرف نمی زنند بلکه به آنها حرف می زنند!

اگر شما جزء این گروه هستید، حتما مشکلتان را با مشاور در میان بگذارید تا راه گفتمان ثمر بخش را بیاموزید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی