جستجو در سایت مریم غفار

وسواس خودارضایی و ترس از هم جنس گرایی

/%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

راهکارهای موثر برای مدیریت و درمان وسواس فکری خودارضایی و تجسم سازی جنسی ذهنی آقایان و هم جنس گرایی

راهکار مقابله عدم توانایی تمرکز به دلیل از دست دادن یک عزیز

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2

راهکارها و واقعیت های توانایی تمرکز بر روی زندگی و کار پس از دست دادن شخصی که برای ما بسیار مهم است. آگاهی و روش مدیریت بر روی احساسات و افسردگی پس از سوگ و افزایش کیفیت تمرکز

پرسش و پاسخ: خیانت تلفنی و بوسیدن در خانه

/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

با سلام.زنی هستم 26ساله که از بی مهری های شوهرم بهش خیانت کردم و توی واتساپ با یه نفر حدود یک هفته رابطه داشتم و او طرف یک بار به خونه ما اومد و همدیگه رو بوسیدیم

فمدام یا رابطه جنسی زن سروری (پرسش و پاسخ 15)

/dominatrix-q

پاسخ به پرسش های آیا می دانید با کسی که دچار فمدام یا رابطه جنسی زن سروری می توان ازدواج کرد یا خیر و آیا این ازدواج سرانجام خوشی خواهد داشت و آیا امکان درمان افراد مبتلا به فمدام وجود دارد یا خیرپرسش و پاسخ روانشناسی

ازدواج برای همه مجردها مناسب نیست

/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

کدام گروه های مجردی نباید ازدواج کنند و ازدواج برای کدام گروه های مجردی خطرناک است و برای کدام گروه ها مفید و سازنده خواهند بود و در چه صورتی می توانیم ازدواج خوب و پایداری داشته باشیم.

تجسم سازی جنسی آقایان طبیعی یا غیرعادی

/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C

چگونه در مقابل مردی که دیگران برای رابطه جنسی تجسم می کند و آنها را به همسر خود ترجیح می دهد رفتار کنیم و آیا این رفتار هشداری برای خیانت مرد است

روش های توانمندی سازی آقایان برای ارگاسم بانوان

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-1

راهکارهای موثر برای ارگاسم بانوان توسط آقایان در رابطه زناشویی و لذت از رابطه جنسی - چطور در زمان بارداری از رابطه زناشویی لذت ببریم

تجاوز محارم - توهم تجاوز کسی نسبت به خود (پرسش و پاسخ)

/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF

وقتی دختری فکر می کند پدرش می خواهد به او تجاوز کند، چکار باید بکنیم؟

چطور در دوران متاهلی، تفریحات مجردی انجام دهیم - قسمت 1

/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-1

چطور در زندگی متاهلی بتوانیم به علایق شخصی خود هم بپردازیم و رابطه عاطفی خوبی هم داشته باشیم و آیا واقعا درست است که زمانی که ازدواج می کنیم باز تفریحات دوران مجردی خود را انجام دهیم؟ پاسخ این پرسش ها را از زبان روانشناس بشنوید

دلسوزی برای خواستگاری که دروغ گفته

/%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87

بهترین واکنش ما وقتی خواستگاری خودش و یا خانواده اش دروغ می گوید ولی ما باز به خاطر ارزش های انسانی خودمان می خواهیم به او فرصت بدهیم، چیست