جستجو در سایت مریم غفار

آقایان چطور رفتارهای ناشی از تغییرات هورمونی بانوان را مدیریت کنند

/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

همانطور که می دانید خانم ها در طول روز و ماه بالا و پایین هورمونی بیشتری را نسبت به آقایان تجربه می کنند و این موضوع سبب بروز رفتارهای دوگانه‌ی بسیاری از سوی آنان می شود.

در اندیشه های انتزاعی گم نشوید

/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C

سال جدید، پایان باورهای سمی | مریم غفار مشاور و روانشناس بالینی

/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C

محصولات جنسی مخصوص آقایان رسید

/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

یافتن همسر آینده

/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

کجا با همسر خود آشنا شویم بهتر است؟

روانشناس خود نباشید

/do-not-be-a-self-psychologist

روان چیست ؟روان یا ذهن نتیجه نهایی اعمال مرکبی است که توسط مغز به انجام می رسد و یا به فعالیت های عالی مغز، ذهن گفته می شود. طبق این تعریف، روانشناسی می شود بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی.بعد از شناخت روان مسئله ی دیگر، تقابل ذهن و جسم و تفکیک آن و تشخیص درست می باشد.آیا فرد غیر متخصص می تواند پی به بیماری خود و یا اطرافیانش ببرد؟ مثلا تشخیص بیش فعالی برای فرزندش بدهد یا بداند خودش مثلا دچار افسردگی یا وسواس می باشد ؟