جستجو در سایت مریم غفار

علت عدم درمان واژینیسموس (دخول دردناک)

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9

واژینیسموس به راحتی قابل درمان است. آگاهی از طول مدت درمان و روش درست درمان واژینیسموس یا دخول نزدیک و مراحل درمان واژینیسموس از شناسایی واژن و انگشت کردن داخل واژن تا درمان کامل