جستجو در سایت مریم غفار

چطور در دوران متاهلی، تفریحات مجردی انجام دهیم - قسمت 1

/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-1

چطور در زندگی متاهلی بتوانیم به علایق شخصی خود هم بپردازیم و رابطه عاطفی خوبی هم داشته باشیم و آیا واقعا درست است که زمانی که ازدواج می کنیم باز تفریحات دوران مجردی خود را انجام دهیم؟ پاسخ این پرسش ها را از زبان روانشناس بشنوید