جستجو در سایت مریم غفار

پرسش و پاسخ: چرا شخص مناسب ازدواج را پیدا نمی کنم

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

چرا نمی توانیم شخص دلخواه خود را برای ازدواج پیدا کنیم و نقش خانواده در انتخاب همسر آینده چقدر است؟ چه پرسش هایی در جلسه خواستگاری باید بپرسیم?