مریم غفار

پاک کردن خاطرات، رویایی دست یافتنی است

/clearing-memories-is-an-achievable-dream

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی


چرا باورهای غلط از بین نمی روند؟

/why-misconceptions-do-not-disappear

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینیخود روانشناس نباشید

/do-not-be-a-psychologist-yourself


سرطان قلب

/heart-cancer

در روانشناسی مفهومی به نام خود بیمار انگاری وجود دارد . آیا می توان افرادی که چنین مشکلی دارند را در این دسته بندی قرار داد؟ ابتدا نگاهی به تعریف خود بیمار انگاری داشته باشیم.


پرسش های مناسب دوره آشنایی (5)

/appropriate-questions-for-the-introductory-course-5

رابطه افسردگی و فقر حافظه

/the-relationship-between-depression-and-memory-poverty


روشی برای کمتر کردن درد شکست عاطفی (2)

/ways-to-educe-the-pain-of-emotional-failure-p2