احساس یا سُهِش

در لغت، به معنی دریافتن، آگاه‌ شدن و درک چیزی با یکی از حواس و در روان ‌شناسی، بازتاب ذهنی تأثیرات مادی (فیزیکی) است که شالوده همه ادراکات به شمار می‌رود. در روان‌شناسی این کلمه معمولاً برای آگاهی ذهنی تجربه از احساسات به ‌کار می‌رود. همچنین می‌توان احساسات را زبان بدن نیز به شمار آورد. به این معنی که احساس چیزی‌ ست که در بدن اتفاق می‌افتد و فکر را می‌توان زبان مغز دانست. شما حتی می‌توانید با فکر کردن به یک موقعیت احساسی آن را در بدن خود بدون تجربه واقعی آن پدید آورید. مانند تحریک جنسی در آقایان یا فکر کردن به یک موقعیت دلهره ‌آور و ترسناک و یا دیدن کابوس‌های شبانه. در این‌گونه موقعیت‌ها شما بدون تجربه واقعی آن تجربیات را در بدن خود با احساساتی مثل ترس، خشم، میل جنسی و... به‌وجود می‌آورید.

مکانیزم

از لحاظ بررسی این مکانیزم عمل، باید به دو مرحله اشاره نمود: تحریک (stimulation) (درونی یا بیرونی) و تاثر عضو حسی. بدین ‌شکل که هنگامی که یک عامل تحریک‌کننده (درون یا بیرون بدن انسان)، گیرنده‌های حواس را در یک عضو حسی تحریک کند، این تحریک توسط اعصاب موجود اعضاء (اعصاب آوران) به نخاع و مراکز عصبی مربوط منتقل می‌شود که این عمل انتقال، منجر به احساس می‌شود و پس از آن واکنش روانی یا رفتاری مطابق با آن احساس از جانب اعصاب (وابران) به همان اعضاء باز می‌گردد.

مقیاس‌ اندازه‌گیری

بدون شک می‌توان ادعا داشت که احساس، واکنشی بالقوه و قابل مشاهده در موجود زنده می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان به وضوح اثر تحریکات را در رفتار وی مشاهده نمود. در علم روان‌شناسی نیز احساس، موضوعی قابل مشاهده و حتی‌ اندازه‌گیری است و مقیاسی با عنوان "مقیاس‌ اندازه‌گیری احساس" (sensation scale) برای سنجش این عامل تعیین شده است. برای بررسی و ‌اندازه‌گیری میزان احساس در فرد، مفهوم "آستانه مطلق احساس" (sensation absolute threshold) مطرح می‌گردد. بدین معنا که موجود زنده برای اینکه بتواند به محرک‌های ضعیف پاسخ دهد، باید شدت محرک به‌ اندازه‌ای باشد که اعصاب فرد بدان حساسیت نشان دهند. این حد و‌ اندازه محرک معین برای حساسیت موجود زنده را آستانه مطلق احساس می‌نامند.

  • - از دیدگاه نظری ، ساده ترین تجربه حسی (آگاهی آنی) كه در اثر تحريك يكی از در يافت کنندگان به وجود مي آید
  • - فرآیند يك دريافت كننده كه به مرحله كسب معنی ، نرسیده است .
  • - واکنش دستگاه هاي حسی يا حواس نسبت به محركی كه از راه  اعصاب حسی به مغز انتقال می يابد .  (ساعتچی ،   1377)   

منابع: مقاله «احساس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۱. - ویکی پدیا - دانشنامه روانشناسی 

این بخش سایت توسط تیم مدیریت سایت جهت استفاده مشاوران و روانشناسان محترم تهیه و تولید شده است. توجه داشته باشید مانند سایر علوم فقط دانستن واژه های تخصصی یک رشته به معنی تسلط بر آن علم نیست و نمی توان و نباید از آن برای برداشت های تشخیصی و درمانی استفاده کرد. این مطالب به عنوان مشاوره و راهنمای تخصصی نیست. حتما برای بررسی مسائل خود به روانشناسان مراجعه نمایید.