پیام شماره 2

درمان دارویی مشکلات جنسی فقط زمانی کاربرد دارد که مشکلات جسمی در کار نباشد و در بیشتر موارد افراد خوشبختانه از نظر جسمانی سالم می باشند. 

مشکلات جسمی اثر گذار شامل قلبی - عروقی، فشار خون، دیابت، چاقی، تیروئید، کمبود ویتامین ها و کم خونی می باشد. 

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی