مغز انسان ماشین قدرتمند اندیشه آفرینی است. به مدت 15 ثانیه به یک شخصیت کارتونی فکر کنید. حالا به مدت 30 ثانیه به این شخصیت فکر نکنید. 

غیر ممکن است که فکر نکنید. درست است؟


تقریبا هر زمان می خواهید چیزی را فراموش کنید، مغز شما بیشتر سعی می کند که آن را به یاد بیاورد. بنابراین به جای اینکه تلاش کنید که خاطره یا فکری را به دست فراموشی بسپارید، تلاش خود را صرف معطوف کردن به تصاویر ذهنی خلاق و نو کنید.

برخی راهکارها

  • تا جای ممکن خاطرات لذت بخش قدیمی را به یاد بیاورید.
  • به صداهای اطراف گوش فرا دهید.
  • خودتان را بصورت قهرمان افسانه ای تجسم کنید که به اصلاح برخی وقایع گذشته یا آینده می پردازد.
  • شعرهای مورد علاقه خودتان را روی کاغذ بنویسید
  • شمارش معکوس اعداد را داشته باشید

شما چه راهکاری خلق خواهید کرد؟