آگاه سازی جنسی

پیام شماره 20

روش درمان ترس خانم ها از برقراری رابطه جنسی

بیان مشکل:

چنانچه یک خانم درد یا سوزش را تجربه می کند و مشکل او جسمانی نباشد (در پیام های قبل به تفکیک به آن اشاره شد.). احتمالا دچار استرس است.

راه کارهای نادرست:

  • با گفتن ترس ندارد
  • چرا اینطوری می کنی، نمی توان مشکلش را حل کرد.
  • با عدم برقراری رابطه هم همینطور. 

راهکار اصولی:

در این مواقع هر چه زودتر با روانشناس جنسی در ارتباط باشید. 

زیرا ادامه این روند میل جنسی فرد را تخریب می نماید.

در بسیاری از مواقع افراد بعد از چندین ماه تلاش بی حاصل به متخصصین مراجعه می کنند.

ادامه دارد ...

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی