انسان همیشه به تاریخ خود علاقه داشته و علاقه بیشتری به ساخت تاریخ. شما اگر می خواستید از خود یادگاری داشته باشید، چه چیزهای را انتخاب می کردید؟تیم پشتیبانی وب سایت مریم غفار
www.MARYAMGHAFFAR.com