قبل ولنتاین :

حالا چی بخرم؟ آیا فراموشم نمی کند ؟

بعد ولنتاین:

خوش به حال فلانی چقدر شریکش دوستش دارد ....چه هدایای خوبی گرفت .....

تلاش کنید ایده های عاشقانه داشته باشید .
این مناسبت ها فضایی برای نمایش نیست . عشق و علاقه با گل و هدیه و رستوران سنجیده نمی شود . عشق را در نگاه معشوق بیابید.
باور کنید آن کسی که بیشتر برای شما خرج کند بیشتر قدر شما را نمی داند . سیاست گذاری های عوامانه را از خود دور کنید . برخی سالها میجنگند تا شریکشان کارهایی نمایشی انجام دهد که اگر در آن همه سال نمی جنگیدند و خودشان بی توقع انجام می دادند، شریک نیز می آموخت که چه کاری می تواند باعث خوشحالی شود.