در مقاله قبلی در مورد سیستم امتیاز دهی زنان به مردان توضیح دادیم. در این مقاله ها به ادامه این سیستم امتیاز دهی می پردازیم.

  • زمانی که مرد به حرفه ها و درد دل زن گوش می دهد، بدون آنکه راهکار ارائه کند، امتیاز خوبی کسب می کند.
  • چنانچه مردی دسته کلی حاوی 12 عدد گل رز یک امتیاز کسب می کند، اما اگر در روزهای متوالی هر بار یک شاخه ببرد، 12 امتیاز کسب می کند.
  • اشتباه مردان این است که وقتی زن را به یک سفر خوب یا یک رستوران خوب می برند تا مدت ها تصور می کنند امتیاز زیادی کسب نموده اند و زن راضی است. اما زنان به دنبال کارهای کوچک عاشقانه توسط مردان هستند تا از عشق و امنیت خاطر بهره مند برند.
  • حتی خیال پردازی و برنامه ریزی در خصوص کارهای عاشقانه ای که قرار است در آینده انجام شود، به زنان حس آرامش می دهد. اما اصولا مردان به یکباره تصمیم به انجام کاری می گیرند و از قبل با شریکشان در میان نمی گذارند و فرصت خیال پردازی را از زن می گیرند.
  • شاید مردان با خود بگویند چرا باید امتیاز کسب کنیم؟ زیرا با این کار 10 درصد توان می گذارد اما 100 درصد به خودش برخواهد گشت.

سیستم امتیاز دهی زنان به مردان قسمت نخست

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی