سیزده بدر خوش بگذره

خوشحالم که توانستم یک سال دیگر را با شما آغاز و به پایان برسانم. امیدوارم سالی" معمولی" پیش روی داشته باشید! سال معمولی، سالی است که از خودتان توقع بیش از اندازه نداشته و به دنبال عالی بودن نباشید. سالی است که لحظات شاد بیشتری را نسبت به نا شاد، تجربه خواهید کرد. سالی است که خروجی آن: بطالت لذت بخش فراغت هوشمندانه کاری مسئولانه باشد . سالی است که، در تعادل با خود و جهان پیرامون خود باشید.

مشاهده پیام نوروزی 1400 مریم غفار
مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی


درسته که سیزده بدر از سنت های زیبا و ماندگار ایرانیان است اما لطفا مواظب سلامتی خود و دیگران باشیم.

(تیم پشتیبانی وب سایت مریم غفار)