زن: این آشغال ها بو گرفت نمی خواهی ببری بیرون ؟

مرد : مگه نمی بینی خسته ام ؟! خودت یک کاریش بکن !

چند روز بعد تر !

مرد : خانم واسه آخر هفته یک برنامه بریز مامانم اینها را هم دعوت کن .

زن با صدایی مردانه :  چی ؟ یک آخر هفته را دارم که به خودم برسم پاشم در خدمت مامانت اینها باشم ؟؟

کاش  در عین حال که می پذیرفتیم تفاوت هایی داریم ،در عرصه ی واقعی زندگی هم تلاش در نشان دادن برتری هایمان  می داشتیم .


تفاوت در سیستم هورمونی و مغزی، توانمندی و درک زن و مرد را متفاوت می سازد.
بهتر است تا می توانیم به این تفاوت ها آگاه شویم تا درک بهتری از یکدیگر داشته باشیم .
یکی از نقاط عطف مشاوره  برای حل اختلافات زناشویی همین است .
طرفین در ارزیابی های خود سر سوزنی تفاوت جنسیتی را وارد نمی کنند و با آموزش  تلاش می شود این تفاوت ها، در قضاوت و ارزیابی وارد شود.
بعضی از این تفاوت ها را باید پذیرفت. برخی دیگر را می توان با تمرین و به مرور زمان تغییر داده و تلاش شود هر دو جنس به همدیگر نزدیک شوند. .مثلا :
خانمی  می گوید همسرم از من تعریف نمی کند ...قربان صدقه نمی رود .....
توجیهش این است که: دوست داری ظاهر سازی کنم؟ من در عمل به تو نشان دادم که دوستت دارم. همین که برای زندگی مان از صبح تا شب تلاش میکنم کافی نیست؟

پاسخ به آقایان این است: بله ظاهر سازی کنید. خانم ها دوست دارند که گفته شود دوستت دارم. خوشگل شدی.

خانم ها عموما اظهار می کنند که  احساس تحقیر میکنیم اگر به همسرمان بگوییم نیاز جنسی داریم.
پاسخ: این احساس شماست ولی لزوما واقعیت نیست و شما تحقیر نمی شوید. قرار نیست احساسات ما عین واقعیت باشند. برای یافتن واقعیت ها مطالعه کنید و مشاوره بگیرید. اینگونه است که می توان زندگی موفق داشت .

 در چند سال گذشته گفته می شد هنر زندگی این است که زوجین بیاموزند چگونه زیر یک سقف زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. اما امروزه  جزئی تر می کنیم و می گوییم: زن و مرد یاد بگیرند  در یک تخت چگونه بخوابند و باهم کنار بیایند!

از اتاق خواب خود شروع کنید و کم کم روابط خوبتان را گسترش دهید .

و در نهایت به این جملات  جان گری  دقت نمایید که می گوید:
ما به اشتباه باور داریم که اگر شریک زندگی مان ما را دوست داشته باشد، به همان روشی عمل و رفتار می کند که وقتی خودمان کسی را دوست داریم آن طور رفتار می کنیم.


حتما نمونه های بسیاری در این زمینه دیده و شنیده و حتی خودتان لمس کرده اید  که خوشحال می شوم آنرا بنویسید .