هدیه دادن به دیگران باعث نزدیکی دل ها می  شود .حال چرا در قدیم می گفتند دندان اسب پیشکشی را نگاه نمی کنند ؟ زیرا دندان اسبی را نگاه می کنند که قصد خرید آنرا داشته باشند و با این کار می خواهند از جوان بودن و سالم بودن اسب مطلع شوند .ولی اسب پیشکشی را نه قرار است بخرند و نه پس بدهند بنابراین دیگر دیدن یا شمردن دندان هایش بی فایده است .

مطالب این وبلاگ نیز پیشکش شما عزیزان می باشد . لطفا نواقص آن را به بزرگی خود ببخشید و دندانه های حروف آنرا نشمارید!
با تشکر مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی