همانطور که می دانید خانم ها در طول روز و ماه بالا و پایین هورمونی بیشتری را نسبت به آقایان تجربه می کنند و این موضوع سبب بروز رفتارهای دوگانه‌ی بسیاری از سوی آنان می شود.

لازم است که مردان بدانند و آگاه باشند که چه رفتارهایی می تواند ناشی از این بالا و پایین ها می باشد و آنها را جدی نگیرند و خودشان را درگیر تحلیل و بررسی آن نکرده و صرفا با ابراز علاقه از آن مسئله رد شوند و حتی گاهی ابراز علاقه هم لازم نیست. صرفا سکوت کردن کافی است.

البته انتظار نداریم که همیشه آقایان مراعات کنند بلکه از خانم ها هم می خواهیم خودشان برای این دوره ها آماده کنند و روش های آن را بیاموزند.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی